Tag: diabetes

  • Light at Night

    Nachtdienst: overbelicht ? Uit een recent Amerikaans onderzoek onder 175.000 verpleegsters gedurende twintig jaar blijkt dat vrouwen, hoe langer ze een aantal jaren nachtdienst draaien, een hogere kans hebben op diabetes, suikerziekte.