Tarieven

Alle sessies gaan per tijdsduur.
Betaling á contant of vooraf via internet bankieren.

De volgende tarieven incl. 21% BTW zijn van toepassing:

* Sessie (tot 75 minuten):                            €  80,00
Losse behandelingen (tot 60 minuten)        €  60,00
Combinatie sessie + behandeling               €  125,00

Bij verminderde draagkracht is tariefoverleg mogelijk.

Indien iemand reeds onder behandeling is bij een GGZ instelling of verslavingsproblemen heeft dit graag melden.

Ben je verhinderd, bel dan tijdig af. (24 uur tevoren)
Afspraken die niet zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

De meeste losse behandelingen duren incl. voor- en nagesprek meestal een uur.
Intake sessies duren vaak wat langer.

Het is inmiddels mijn ervaring met Counseling dat om tot de “kern” te komen en daardoor een meer ‘gericht’ traject te kunnen inzetten, een eerste gesprek langer kan duren. Als daar meteen achteraan een gerichte behandeling uit voortvloeit, komt tot 2 uur tijdsinvestering voor.

De daarop volgende sessies zijn dan weer korter en altijd afhankelijk van de behoefte. Het voordeel daarvan is dat je niet eindeloos hoeft terug te komen omdat meteen duidelijk is waar aan gewerkt kan worden. Het kan intensief zijn. De meeste mensen ervaren langere sessies als prettig omdat ze niet telkens “de draad” van wat er speelt weer hoeven op te pakken maar kunnen uitpraten.

Het werken met kleurenlichttherapie is geen lopende band werk. Ik neem ruim de tijd omdat er soms emoties loskomen die dan aandacht vragen. Soms is één sessie genoeg maar meestal zijn er meerdere nodig afhankelijk van de hulpvraag.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Het is aan jou en voor je eigen verantwoordelijkheid wat jezelf doet met wat er is besproken.
Na een bepaalde tijd vernietig ik aantekeningen en e-mails. Vooraf je bezoek vraag ik meestal om de hulpvraag. Achteraf stuur ik doorgaans een verslagje indien nodig. Het is belangrijk dat je voor je eerste bezoek de disclaimer, Algemene Voorwaarden, tarieven en de site goed hebt doorgelezen zodat je weet wat mijn werkwijze is. Bij bevestiging van het eerste bezoek zal ik hier naar verwijzen hetzij mondeling hetzij per e-mail.

Van alle methodieken kan gezegd worden dat het effect hiervan heftig kan zijn en nog doorwerkt, plan dus een rustige agenda daarna.

Het is raadzaam één of tweemaal per jaar terug te komen voor een balans kleurenlichtbehandeling. Ook bij veranderende gebeurtenissen kan een behandeling ondersteunend en rustgevend werken.

Beperkte digitale feedback en een kort telefonisch spreekuur (5 min.) bij vragen over de gehouden sessie van cliënten (alleen als je al cliënt bent) is onderdeel van mijn service. Speelt er iets anders of is er sprake van een nieuwe hulpvraag dan dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Conform nieuwe wettelijke richtlijnen kan ik geen vragen beantwoorden zonder een zogenaamd face-to-face contact. (Online advisering dient ingebed te zijn in een reeds bestaande relatie tussen counselor en cliënt)

Lezingen en workshops op aanvraag.

Vergoedingen

Mijn sessies worden niet door de zorgverzekeraars vergoed, wel bestaat er de mogelijkheid een sessie via fiscale weg gedeeltelijk vergoed te krijgen.

Er zijn vier mogelijkheden om deze sessies (deels) vergoed te krijgen:.

  1. Je ontvangt een nota met vermelding Counseling/Coaching. Als je als zelfstandige werkzaam bent, kan je deze nota als onkosten opvoeren en op je winstaangifte in mindering brengen. Afhankelijk van je inkomen, kan dit tot 50 % voordeel opleveren.
  2. Vergoeding via je werkgever. De werkgever heeft bij ziekte van de werknemer de inspanningsverplichting deze zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces terug te brengen. De kosten hiervoor zijn zakelijke kosten en kunnen deels vergoed worden door middel van een subsidie regeling. Informeer bij je werkgever.
  3. De laatste optie is een vergoeding van een sessie via het Persoonsgebonden Budget (PGB).
  4. Je ontvangt een nota met vermelding Supervisie. Deze optie is mogelijk, als je een beroepsopleiding volgt. Vervolgens kan je de factuur, als opleidingskosten bij de belasting opvoeren