Counseling

” We kunnen alleen de waarheid voor onszelf ontdekken”

Wat is Counseling?

Counseling  is een laagdrempelige vorm van emotionele en psychosociale hulpverlening waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven.

Iedereen maakt wel eens een periode mee dat het niet goed gaat. Je maakt je zorgen of je bent niet gelukkig. Je hebt te maken met aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of het niet optimaal kunnen functioneren. Je wilt inzichten krijgen in (levens)vragen, zoals vragen over de zin ervan, waar je naar toe wilt in je leven of je bent onzeker of je wel  “goed bezig bent’.

Je gedachten blijven in een kringetje ronddraaien zonder dat het je verder brengt. Dan is het fijn als er iemand is die je kan helpen om je situatie te overzien. Iemand die je helpt bij het verwoorden van je gedachten en gevoelens. Een counselor is zo iemand.

Counseling is resultaat-  en oplossingsgericht van aard. Het gaat er om dat je doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counselling bestaat uit het voeren van gesprekken waarbij jij centraal staat en ik actief luister en vragen stel om jou of je situatie beter te begrijpen met als doel jouw gevoelens en gedrag, en waar het nu eigenlijk om gaat, te ordenen en tot de kern te komen.

Counseling is toekomstgericht. Je wilt iets veranderen of inzicht ergens in krijgen zodat je beter met situaties kan omgaan, dat is je doel. Een counselor biedt geen kant en klare oplossingen maar helpt je zelf de antwoorden te vinden. Ieder mens weet zelf alles het beste alleen soms kunnen we er niet even bij.

Counseling is gericht op jou en niet op een “ziekte” of diagnose. Hierin wijkt counseling duidelijk af van de meeste vormen van therapie. Jij bepaalt zelf in welke richting je veranderingen aan wilt brengen. Het kan gaan om gedragsverandering of je  wilt beter leren communiceren. Iets te leren accepteren of tijdig je gedachten te signaleren zodat je ze kan ombuigen naar positievere en realistische. Misschien wil je beter met je emoties om kunnen gaan of leren om anders tegen een situatie aan te kunnen kijken. Wat de hulpvraag ook is; Jij bepaalt!

Counselling vraagt ook iets van jou namelijk om zelfreflectie. Door de gespekken, krijg je inzicht in je eigen gedrag, je gedachten en gevoelens die daar bij horen. Door kleine veranderingen die je zelf aanbrengt in je leven kan je situatie al enorm verbeteren. Je kunt een ander of de wereld niet veranderen. Wat je wel kunt is je anders leren opstellen of andere keuzes maken zodat het voor jou werkbaar is.

Als Counselor ben ik onpartijdig en neutraal. Alles wat er besproken wordt is blijft tussen ons. Respect, vertrouwen, oprechtheid, integriteit zijn de basis. Niets is geen probleem als jij dat als een probleem ervaart, dat neem ik serieus. Het is alleen een probleem als je er niets aan doet.

Naast mijn opleiding als (kinder) Counselor, ben ik ook geschoold als
Natuurgeneeskundig gezondheidsadviseur, Lichttherapeut en in vele methodieken die ik kan inzetten om je zo goed mogelijk te begeleiden in het vinden van je eigen antwoorden en je eigen waarheid. Omdat lichaam en geest nu eenmaal samenwerken. Lees hier meer over op de pagina cv.

2020©