Disclaimer

Algemene Voorwaarden Praktijk Kleurenlicht-H.J.M. Berg psychosociale begeleiding en Kleurenlichttherapie

Disclaimer Website/praktijk Kleurenlicht

Praktijk Kleurenlicht is geen medische instelling en geeft geen medische adviezen of diagnoses die onder de regulier erkende medische geneeskunde vallen. Praktijk Kleurenlicht vervangt geen reguliere medische behandeling maar is aanvullend en complementair. Een bezoek/ behandeling in de praktijk of navolging van advies geschiedt op eigen risico en er kunnen geen gezondheidsclaims aan verleend worden.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Josette Berg/Kleurenlicht.nl is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links

Deze website bevat links naar websites. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Josette Berg/Kleurenlicht.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.  Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen/bedrijven in negatief daglicht te stellen worden zonder discussie verwijderd.

Foto’s en afbeeldingen

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie en hebben als – openbare -bron internet. Waar mogelijk wordt de bron vermeld indien bekend. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Copyright

Op alle artikelen/blogs/webpagina’s is het copyright van toepassing.

Disclaimer e-mail

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wijzen wij u erop dat u geen recht hebt kennis te nemen van de inhoud van deze e-mail, die te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u de afzender op de hoogte te stellen en het originele bericht te vernietigen. Josette Berg/Kleurenlicht.nl is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste en onvolledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.

Disclaimer e-mail

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If the message is not addressed to you, please be aware that you have no authorisation to read this e-mail, to copy it or to furnish it to any person other than the addressed. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message. Josette Berg/ Kleurenlicht.nl cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or any damage resulting from the improper and incomplete dispatch and receipt of the content of this e-mail.