Curriculum Vitae

Over Kleurenlicht  en Josette Berg

Missie:     ‘Make Light of difficulties and they will disappear’ uit het Maori
Visie:        Er is altijd een mogelijkheid, juist daar waar lijkt dat er geen is
Waarden: Deskundigheid, Verbinding, Integriteit, Respect, Humor, Liefde

Wie?

Oorspronkelijk werkte ik in het bedrijfsleven. Mijn HBO opleidingen zijn in management, vastgoed en communicatie. Mijn werk was lang in de textielbranche op diverse niveaus en als televisieredacteur, later nog wat uitstapjes en als moeder. Ik behoor tot de 20% van de bevolking welke gekenmerkt wordt als ESP, (Extra Sensory Personality). Deze kwaliteit heb ik verder ontwikkeld en aangevuld met erkende opleidingen op het gebied van gezondheid, voeding, energetische heelkunde, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en spiritualiteit.

De holistische visie op het mens-zijn heeft altijd mijn interesse gehad. Het westerse oorzaak-en-gevolg denken in modellen, testen en wetenschappelijke uitkomsten tegenover het Oosterse filosofische kringloop Yin -Yang principe waar de mens als deel van de kosmos wordt gezien.

De westerse geneeskunde hanteert meetwaarden, data en harde feiten voor fysieke veranderingen. De Chinese denkwijze interesseert zich voor de energetische ontsporing van de mens. Voeding, klimaat, emotie, sociale- en omgevingsfactoren vormen de grondslag van de Oosterse geneeswijze. Gezondheid bestaat uit verbonden schakels. Mijn werk is ook preventief gericht. Als een klacht of ziektebeeld ontstaat is daar al wat aan vooraf gegaan.

“De natuurlijke staat van een mens is geluk en gezondheid”. Daar ben ik mij in gaan verdiepen.

Omdat ik steeds vaker zag dat jongeren soms tijdelijk vastlopen door ervaringen die grote indruk op ze maken en waarvan het effect pas later merkbaar blijkt te worden, was mijn missie geboren. Het begeleiden van jongvolwassenen.

Drijfveer
Wij krijgen allemaal te maken met ‘life-events.’ Gebeurtenissen die wij tijdens het leven meemaken of ons kunnen overkomen en die een mate van stress met zich mee brengen. Geboorte, puberteit, scheiding, rouw, ontslag, verhuizing, een ongeval, operatie, ziekte en overlijden. Het hoort bij het leven.

Soms spelen vaardigheden die we kunnen of nog niet kunnen een rol in hoe we ons voelen. Meestal door hoe we er over denken en dus wat we ervaren. Dat kan op psychosociaal gebied liggen zoals gebrek aan assertiviteit, geen grenzen kunnen aangeven, omgaan met afwijzing, maar ook dieper; op zielsniveau.

We kunnen soms last hebben van overmatige emoties, tijdelijk angstig zijn, lijden aan lichte slaapproblemen, een negatief zelfbeeld aanhangen, last hebben van familieverstrikkingen of onbewuste gedragspatronen vertonen. We hebben er ooit wel eens mee te maken of mee te maken gehad. Het is niet het einde van de wereld maar je kunt er soms behoorlijk last van hebben.

Een mens kan nu eenmaal soms tijdelijk de draad kwijt zijn. Om de draad weer te kunnen oppakken, de dingen zelf even helder te krijgen reit ik je perspectief aan. Laagdrempelig en vanuit een holistische visie.

Holistische visie

Een holistische of integrale visie denkt in het raamwerk van hoofd, hart, lichaam, geest en ziel. Dat het niet alleen gaat om hoe wij ons lichaam uiterlijk en innerlijk verzorgen maar ook hoe wij ‘leren’ denken en ‘automatisch’ handelen. Positief of negatief.

Welke overtuigingen hebben invloed op je gedrag.

“Bepaal je gedrag niet naar wat je gelooft, maar naar wat je ervaart.”

Zelfs hoe wij met elkaar communiceren en de verwachtingen die wij van een ander hebben heeft invloed op ons functioneren en welzijn.

 “Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten”

Waarom ook voor jongeren en jongvolwassenen?

Zij hebben het soms zwaar te verduren. Er wordt veel van ze gevraagd. Ze moeten van alles of mogen nog net niets en er komt veel op ze af. De maatschappelijke invloed, prikkels en verleidingen zijn groot en de druk vaak hoog en de verwarring groot. Als er dan te veel ervaringen op de levensrotonde voorbij komen en deze opeens opstoppingen veroorzaken in hun leven kunnen ze tijdelijk vastlopen.

Advies en kortlopende begeleiding kan dan net een liefdevol steuntje in de rug zijn om de veerkracht te herstellen. Even een andere bril op zetten, leren keuzes te maken, ondersteuning bij echtscheiding, hulp bij verliesverwerking, vragen over seksualiteit zonder dat ze het idee hebben dat er iets ‘mis’ is met ze.

Opleidingen/trainingen

Het zegt je waarschijnlijk weinig of niets, ik noem het toch. Om mijn dienstverlening zo effectief mogelijk te laten zijn, een goede verdieping en kwaliteit aan te kunnen bieden heb ik de afgelopen jaren o.a. de volgende opleidingen/trainingen gevolgd:

(Jeugd)Counselor/NLP/BGL Hoofddorp/ (post HBO)
Natuurgeneeskundig gezondheidsadviseur/ (post HBO) VITA opleidingen/Zeewolde
Vortex Healing/Energetische behandelmethode/ 9 trainingen/5 levels Anthony Goreman/Ierland/Ric Weiman USA/Gailynn Carroll/USA
Therapeuten trainingen Lichttherapie/10 modules Europees Instituut voor Lichttherapie/Rotterdam
Parapsychologisch Instituut Utrecht: 4 Modules Sjamanistisch Energetische Geneeswijze- Joke van Koningshoven
Colour Coaching: persoonlijk ontwikkelingsmodel /Thelma vd Werff- Auckland NZ
Familieopstellingen/systeemdynamiek Scholingscursus/ TCT Trainingen – Amersfoort
Rouwverwerking – training/Stichting achter de Regenboog/Utrecht
Dr. Schüssler Biochemische celzouttherapie/De Zonnevlecht gezondheidscentrum Budel
Gelaatkunde: Diagnostische methode natuurlijk karakter/talenten – wijlen Anette Müller/Margot vd Plas
Girls Talk/ Seksueel preventieprogramma jongeren Rutgers Nisso Groep
RET/Assertiviteit/ Roos van Leary/ Feed-back/SOVI Communicatietrainingen/Amsterdam
Gordon-cursus/Communicatiemodel effectief omgaan met kinderen, NET trainingen Amsterdam
Quantum Touch/Basis workshop– Barbera Smit /Smitcom.
Jin Shin: acupressuur vorm – kinderen en volwassenen – Mieke Berger
Zen meditatie basiscursus – Zen centrum Utrecht – Nico Tijdeman
Rebalance massage: Mariska Gieskens/Bussum trainer Rebalance Nederland
Lüscher: workshop psychologische (kleuren)test. Alexander Wünsch/Heidelberg
Goozze: Persoonlijkheidsscan voor persoonlijke focus en samenwerking/
Marcel Dekker Mind Connexion Maasland
EHBO/Kinder EHBO/ Oranje Kruis Hilversum
The Work – workshop door en mét Byron Katie – Amsterdam
Institute of Siberian Shamanism – Etten Leur 2  workshops
Transformational Presence  Coaching workshop met Alan Seale – Driebergen
Ayurvedische Basiskennis I & II, Holisan Lelystad.
Gecertificeerd trainer gespreksleider project AAN TAFEL Woman Inc.
Home Instead Senior Service trainingscertificaat Care Giver
Hylke Bonnema – Amsterdam twee workshops rondom ‘Het nieuwe opstellen ‘ (methodiek rondom vraagstukken)

Verder heb ik kennis genomen van diverse managementmodellen, coaching technieken, voedingsmodellen, filosofische, spirituele en esoterische stromingen, bewustzijnontwikkeling technieken, DSM IV – het handboek voor psychiaters en therapeuten – ervaringsdeskundig op meerdere gebieden zoals Narcisme, Religieus trauma, ASS, hoogsensitivitieit.
Naast het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholingen bezoek ik meerdere malen per jaar lezingen en vakbeurzen zoals Voedingsgeneeskunde in Amersfoort en bij het Trimbos Instituut om mijn kennis over recente ontwikkelingen in mijn vakgebied up-to-date te houden.