Dr. Schüssler Biochemische Celzouten

“Het binnenste van een mens openbaart zich aan de buitenkant” Johann Goethe

Wat zijn celzouten?
Celzouten zijn lichaamseigen mineralen

 Dr. W.H. Schüssler (1821 -1898) homeopathisch arts en biochemicus is de grondlegger van de celzouttherapie die zocht naar een eenvoudige geneeswijze. Hij ontdekte dat veel lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren en wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnenin de cel.

Mineralen zijn belangrijke componenten voor de gezondheid. Zonder de hulp van mineralen kunnen bijvoorbeeld vitaminen niet functioneren in ons lichaam. Mineralen (ijzer) transporteren zuurstof door ons lichaam. Ze spelen ook een belangrijke rol bij de groei, instandhouding en herstel van weefsels. Mineralen zijn ook betrokken bij het samentrekken van spieren, het functioneren van de zenuwen en bij de energie huishouding.

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Er zijn 27 celzouten, die belangrijk zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam. De celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam. Het heeft niets met keukenzout te maken, het zijn tot op microniveau verkleinde mineralen.

De werking van minerale celzouten

Gezondheid valt of staat met een goede celstofwisseling.

Een cel moet voedings- en bouwstoffen uit het bloed op kunnen nemen en verbrandingsstoffen aan het bloed kunnen afgeven. Een verstoring in deze celstofwisseling is de oorzaak van veel gezondheidsklachten of ziektes.

Het probleem is niet dat we met een afwisselende voeding niet genoeg binnen zouden krijgen, maar dat de cellen door overbelasting niet meer voldoende op kunnen nemen.

Vormen van overbelasting kunnen zijn:

  • Materieel: door verkeerde voeding, door overbemesting bevat ons voedsel minder mineralen, bestrijdingsmiddelen en chemische toevoegingen belasten ons organisme
  • Verzuring: welvaartsverschijnselen ook wel civilisatose genoemd
  • Energetisch: door elektromagnetische straling, operaties, leefomgevingsfactoren
  • Mentaal: de hersenen werken op celstofwisselingsprocessen: stress, verstoring van het dag- en nachtritme

Hoe kunnen behoeftes aan bepaalde minerale zouten ontstaan?
Dit kan o.a. te maken hebben met erfelijke factoren en familiepatronen

  • waar de moeder niet veel van heeft kan ze niet veel van meegeven aan het kind
  • leefstijl en voedingswijzen
  • belasting van schadelijke stoffen en straling. Als er zich veranderingen of gebeurtenissen voordoen waarbij een aanslag wordt gepleegd op de minerale zoutreserve zoals bij langdurige stress, operatie, ziekte en zware medicatie.


Gezichtsanalyse en advies  –  Het gezicht weerspiegelt je gezondheid.
Er zijn verschillende manieren om de mineralenhuishouding in beeld te brengen. Zo kan men via een gezichtsanalyse inzicht verkrijgen over onze mineralenhuishouding. Het gezicht is namelijk het meest doorbloede huidoppervlak waar veel aan af te lezen is wat zich inwendig afspeelt. Al voor dat de klachten zich afspelen is het minerale zouttekort, de ‘tekortkenmerken’, al in het gezicht te ‘lezen’. Daar ben ik in getraind.

Ook wordt naar andere factoren gekeken zoals ziektebeeld en ziektegeschiedenis, erfelijke factoren en leefomstandigheden. Met zo’n analyse kan men gericht het lichaam ondersteunen. Er wordt gewerkt aan de oorzaken niet aan het oplossen van symptomen.

Gebruik

Er kan zich geen contra-indicatie voordoen bij de celzouttherapie en het gebruik van de  originele celzouten, zoals soms bij de homeopathie het geval is waar klachten eerst kunnen verergeren alvorens af te nemen. Al na korte inname zal er verbetering plaatsvinden hetzij fysiek, emotioneel of op mentaalvlak. Meestal zal het voor langere tijd gebruikt dienen te worden totdat de tekorten zijn aangevuld en om aan het herstel van de “lange duur” celzoutreserves te werken.

Men ziet de verbetering in de celstofwisseling aan veranderingen in het gezicht.De huidstructuur en huidskleur verandert, rimpels en littekens verminderen. Daarnaast ervaart men een algeheel gevoel van welbevinden.

Omdat celzouten de celstofwisseling reguleren en het lichaam zich hersteld op celniveau nemen de gezondheidsklachten af. De cellen zijn weer in staat om voldoende voedingsmiddelen op te nemen. Daarom is volwaardige en gevarieerde voeding altijd de eerste stap tot gezondheid.

Voor kinderen is deze therapie ideaal omdat er geen bijwerkingen plaatsvinden. Als ze in de groei zijn, na ziekte, bij wisselende jaargetijden, als er soms teveel van ze wordt geëist is celzouttherapie een prachtige manier om ze hierbij te ondersteunen. Vooral i.c.m. Kleurenlichttherapie.

Omdat er nogal veel kwaliteitsverschil is in de fabrikage van celzouten adviseer ik de celzouten van Adler Pharma www.celzouten.EU  via deze link kunt u de celzouten daar bestellen. Voor een diagnose help ik u graag.

Wil je zelf een kennisbijeenkomst/ cursus volgen? Kijk dan onder cursussen

Dr. Schüssler celzouttherapie vervangt geen reguliere medicatie maar is aanvullend, ondersteunend en non-invasief. 

N.B. Het filmpje spreekt van homeopathie. In Duitsland staan beide bereidingswijzen, de homeopatische en de biochemische, beschreven in hét Homeopathische handboek. Omdat Schüssler in Duitsland heel populair werd heeft men de biochemische bereidingswijze bij de homeopathie ingelijfd maar apart beschreven in het handboek. Daarom staat er op Duitse etiketten dat het een homeopathisch middel betreft. In Nederland hebben we echter dit verschil niet en zijn homeopathische middelen geschudde oftewel gepotentieerde (sterk verdunde) middelen en biochemische celzouten verwreven en zo wordt het ook vermeld. Door de nieuwe Warenwet moeten homeopatische middelen tegenwoordig verplicht voedingssupplement worden genoemd en mag de werking niet meer vermeld worden op het etiket. 2020©