Levenskracht

“The thing that knowledge cannot eat”  Malidoma Some


Het hervinden van de levenskracht

Over het woord ‘ziel’ is veel te doen, waar zit het, wat is het, wat weegt het, en wat doet het, terwijl iedereen meteen begrijpt waar het over gaat al is het voor het oog onvindbaar en voor het verstand ongrijpbaar. Het betekent het ‘binnenste’ en verwijst simpel naar het wezenlijke van iemand. De ziel wordt ook wel ons ‘gevoelsdenken’ genoemd of onze essentie, onze levenskracht, dat deel van onze vitaliteit dat ons in leven houdt en ons laat gedijen. Het licht wat je in iemands ogen ziet, het ‘stralen’ om een gezond en blij persoon te mogen zijn.

Doordat we niet meer met de natuur zijn verbonden in de diepste zin maar met de supermarkt van de 21ste eeuw hebben velen de band met onze oerbron verloren en daardoor vaak ook met zichzelf. We worden en laten ons leven.

De meeste traditionele culturen geloven dat ziekte voorkomt uit ‘ziels- of levenskrachtverlies’. Er wordt algemeen aangenomen dat bij een emotioneel of lichamelijk trauma een ‘stukje’ van de ziel, de levenskracht, het lichaam ontvlucht om de ervaring te kunnen overleven.

Al komt het niet zo over; ziels- of levenskracht verlies is iets positiefs.
Het is onze manier om pijn te overleven. Als je in een ernstig ongeluk terechtkomt, is de laatste plaats waar jij op dat het moment wilt zijn wel je eigen lichaam. Je geest zou deze pijn niet kunnen verdragen. Het ingenieuze zelfverdedings mechanisme van onze geest splitst zich af, waardoor een deel van onze essentie hier levenskracht, de ziel, het lichaam verlaat zodat we niet de volledige impact van de pijn voelen. In de psychologie noemt men dit dissociatie. Psychologen hebben het er niet over welk stuk van ons nu juist dissocieert en waar dat stuk dan naartoe gaat. Zij richten zich niet op het energetische.

Hoewel zielsverlies een overlevingssysteem is, is het probleem vanuit een Sjamaans standpunt gezien het feit dat het zielsdeel dat weggevlucht is, meestal niet vanzelf terugkomt. Met Westerse therapieën alleen kom je er dan niet, het mag zoals Einstein zegt ‘op een niveau hoger opgelost worden’.  Body-mind-soul-spirit werken nu eenmaal samen.

Elk voorval dat een shock veroorzaakt, kan levenskracht verlies met zich meebrengen. Wat voor de ene mens levenskracht verlies tot gevolg heeft, doet dat niet noodzakelijk bij een ander. Elke vorm van misbruik op emotioneel, fysiek, seksueel, spiritueel niveau bijv. sekten, valt hieronder. Ongelukken, miskramen, natuurrampen, ontslag, onderdrukking, operaties, verslavingen, het tegen je moraal in gedwongen handelen, echtscheiding of de dood van een geliefd persoon kunnen hieronder vallen. Zelfs het kapot trappen van een kind zijn speelgoedautootje, het weken achtereen meekijken naar gewelddadige films of het spelen van destructieve games kan zo een impact hebben dat het zielsverlies teweegbrengt.

Verslavingen zijn ook een teken van zielsverlies omdat men bronnen buiten zichzelf zoekt om de lege plekken in zichzelf op te vullen, bijvoorbeeld met drugs, eten, relaties, extreem hard werken of door steeds veel dingen te kopen. De hersenen belonen verslavingen maar al te graag. Andere symptomen zijn negatieve gedachten,  een zwak immuunsysteem en verdriet dat maar niet wil overgaan.

Een veel voorkomend signaal is dat als iemand niet goed in zijn lichaam zit, niet helemaal aanwezig is in het hier en nu, niet levendig is en niet ten volle mee doet met het leven. Als iemand zegt “Ik ben daarna nooit meer dezelfde geweest” of “het is nooit meer goed gekomen” in negatieve zin, is er waarschijnlijk sprake van zielsverlies.

zware energy

Zielsverlies kan verscheidene symptomen voortbrengen en komt ontzettend veel voor in de huidige maatschappij, kijk maar naar ons gedrag tegenover elkaar en tegenover de rest van het leven. Als mensen geld boven het leven stellen in de ruimste zin van het woord is dat zielsverlies.

Ook ontbossing, uitbuiting van de natuur en vervuiling is roofmoord van het ‘bezielde’ leven voor een sjamaan, omdat alles met alles verbonden is en wereldwijd een boemerang effect veroorzaakt. Iemand die het gevoel heeft dat door nog meer auto’s, huizen, of spullen te kopen en bedpartners te verslijten hem/haar geluk zal brengen, is een persoon die lijdt aan het verlies van zijn/haar ziel.

Door deze energetische techniek toe te passen hervindt een client zijn ware potentieel en krijgt dat stuk van zijn levenskracht daarmee terug dat hij was ‘kwijtgeraakt’ zelfs door schijnbaar kleine gebeurtenissen. De cliënt kan weer functioneren zoals hij door de natuur bedoeld is.  Soms is begeleiding noodzakelijk om de oorzaak en het gevolg van de gebeurtenis mentaal een plek te kunnen geven maar vaak ook regelt de natuur het gewoon vanzelf door de tijd heen. 2020©

Deze techniek vervangt geen reguliere medicatie of behandeling maar is aanvullend, ondersteunend, preventief en non-invasief en geen vervanging van reguliere geneeswijzen. Er worden geen medische diagnoses gesteld. In geval van psychische of fysieke klachten wordt altijd geadviseerd een arts te bezoeken.