Negatieve energie verwijderen

” It’s the thought that counts”  Engels spreekwoord

Negatieve Energie Verwijderen

De meeste mensen die wel eens een ruimte zijn binnengegaan waar net ruzie is geweest omschrijven dat als: “daar hing zo een nare sfeer” of zeggen: “Ik was blij dat ik weer buiten stond”.

Als wij sterk aan een ander denken verbinden wij ons energetisch met die ander. Wij bestaan eigenlijk uit relaties, verbindingen. We hebben een relatie met onze partner, onze ouders ook als ze al zijn overleden dan nog hebben we een innerlijke verbinding met hen, met onze kinderen, met vrienden, huisdieren en ons werk. Hoe wij over dit alles denken in steeds hetzelfde patroon dat ‘stralen’ wij uit. Wij ‘zenden’ onze gedachten, iets wat in de communicatiewetenschap ook wordt gebruikt voor het overbrengen van een boodschap; het zenden en ontvangen van informatie en als het niet juist overkomt noemt men dat ‘ruis’.

Door steeds hetzelfde te denken en te ‘zenden’ kleeft dit energetisch aan de ander of aan jezelf, het beïnvloedt je energieveld en dus je gezondheid. “Het is maar een gedachte” kan zowel positief als negatief uitpakken. Bij “ik vind je lief” is dit geen probleem.

Een recent onderzoek heeft aangewezen dat als dezelfde informatie via verschillende groepen tot ons komt wij eerder geneigd zijn dit te geloven of zelfs iets eerder te kopen. Het is de kracht van de herhaling. Dat kan in beelden of geluid zijn, iets waar reclamemakers en regeringen graag gebruik van maken om mee te manipuleren. “Hij stond onder invloed van” en “waar je mee omgaat word je mee besmet” geeft aan wat een invloed iemands werksfeer, sociale omgeving of familiesysteem kan hebben op zijn gezondheid en welzijn. Negatieve gedachten projecteren op anderen of zich steeds herhalende dogma’s blijven energetisch hangen en werken zelfs door tot op celniveau.

Hoe drukker het wordt in de steden, hoe dichter we op elkaar leven, hoe meer last we hier van kunnen hebben. Het is dan als real life getwitter om ons heen.

De Japanner Masaru Emoto heeft de invloed van muziek en woordgebruik aangetoond met waterkristallen. Oliver Sachs, Brits neuroloog, toonde de invloed van muziek op onze hersens aan in zijn wereldberoemde boek ‘Musicofilia’. Ook al is dit voer voor sceptici, iedereen begrijpt dat als je zegt: “ik vind je lief” een andere uitwerking heeft op ons dan “je bent dom”. “Abracadabra” komt uit het Armeens “Abraq ad habra” en betekent: “ik creëer terwijl ik spreek”.

Negatieve energie wordt in onze taal herkent, men spreekt dan van:
“het is blijven hangen”
“het hield mij gevangen”
“het stuitte mij tegen de borst”
“zijn ogen spoten vuur”
“als blikken konden doden”
“het was alsof ik uit het veld was geslagen”
“ik voelde me onderuit gehaald”
“het was alsof ik werd neergestoken”
Als iemand roept: “ik haat je” of “ik wou dat je dood was”, “je kunt het toch niet” dan hebben deze woorden een uitwerking op ons welzijn. Dit gebeurt ook door gebeurtenissen zoals te lezen valt bij Levenskracht.

“Het is een pak van mijn hart” of “er valt een last van mijn schouders” zijn dan reacties. Begeleiding op mentaal niveau na een sessie kan nodig zijn om oorzaak en gevolg in kaart te brengen. Vaak vindt na een sessie positieve veranderingen plaats in het leven en gedrag van de cliënt, er komt een omslag.

Doeltreffende middelen voor energetische reiniging en bescherming:

• Neem een douche om de dag ‘weg te spoelen’.
• Visualiseer een blauw ei om je heen voordat je ergens heen gaat.
• Denk positief.
• Adem door je buik, de slechte ervaring eruit en de gewenste situatie erin.
• Wees dankbaar.
• De Hawaiiaanse sjamanen gebruiken bij negatieve gebeurtenissen om de
energie te ‘clearen’ ho’oponopono, wat betekent: to make right,
de volgende zinnen:
Ik houd van je, vergeef me, dank je wel en het spijt me

• Zie mensen zoals ze zijn, volmaakt, medelijden trekt ze naar beneden.
• Ga de natuur in, uitwaaien, je hoofd in de wind waait alle gedachten van de
dag weg
• Formuleer positief: zeg niet: “ik heb een probleem” maar “er is een probleem”.
• Loop regelmatig op blote voeten, het liefste buiten
om de energie af te voeren te aarde in.
• Massage is goed om spanningen af te voeren.
• Doe alles met een positieve intentie: als je ergens tegen op ziet of het maakt je
van  streek zeg dan tegen jezelf: “het komt goed” of
“het wordt heel gezellig met hem/haar”.
• De energie van emoties beïnvloedt anderen. Als je emoties door
negatieve gedachtes aan gebeurtenissen naar boven komen ‘plak’ daar
dan een beeld overheen van iets wat je kalmeert of blij maakt; bijvoorbeeld je
huisdier, een bloem, een kleur.
Heb het leven lief, het is een wonder.